Добро пожаловать, гость! [ Регистрация | Логинrss

 

1,000.00 грн

Юридичні послуги від висококваліфікованих спеціалістів

  • Страна: Украина
  • Город: Киев
  • Контактный телефон: 0674093163, 0993690288
  • Включенный в список: 17.10.2018 04:40
  • Срок действия: 207 дней, 13 Часов
Юридичні послуги від висококваліфікованих спеціалістів

Описание

ТОВ «Юридична фірма «ТРІ-УМФ» надає усі можливі послуги стосовно реєстрації ТОВ, ПП, ФОП та іншої правової допомоги:
1) Відкриття ТОВ та ПП (підготування установчих документів, протоколів та наказів, відкриття рахунків та отримання печатки) – 3000 грн.
2) Реєстрація ФОП (отримання свідоцтва про державну реєстрацію ФОП та отримання печатки при необхідності) – 1500 грн.
3) Отримання ПДВ та єдиного податку для ТОВ, ПП та ФОП – 1000 грн.
4) Проведення всіх можливих реєстраційних змін ТОВ та ПП (зміна керівника – 1500 грн, зміна засновників – 1700 грн, примусове виключення засновника – 3000 грн, зміна назви – 1000 грн, зміна розміру уставного капіталу – 1000 грн, зміна адреси – 1000 грн).
5) Приведення відомостей ТОВ та ПП у відповідність (зміна КВЕДів відповідно до нового класифікатора, підтвердження відомостей про товариство та включення товариства до ЄДРПОУ) – 1000 грн.
6) Переведення ТОВ, ПП та ФОП з окупованих територій Донбасу та АР Крим на територію України – 1500 грн.
7) Експрес-ліквідація (2 дні) ТОВ, ПП шляхом зміни засновників та директорів – 6500 грн.
8) Ліквідація ТОВ та ПП (повний процес) – ціна договірна від 27 000 грн., ліквідація ФОП – 6000 грн.
9) Отримання ліцензії (туристичної та на продаж алкогольних та тютюнових виробів) – від 6000 грн.
10) Проведення внесення даних про вигодоодержувачів (бенефіціарних власників) – 1000 грн.
11) Отримання витягів та виписок – 500 грн (разом з держмитом).
12) Підготовка та аналіз договорів – від 2000 грн.
13) Розірвання шлюбу (через суд) – від 7000 грн.
14) Спадкування, оформлення спадщини (через суд) – від 8000 грн.
LLC "Law Firm" TRI-UMF "provides all possible services related to the registration of LLC, private entrepreneurs, individual entrepreneurs and other legal aid:
1) Opening of LLC and PE (preparation of founding documents, protocols and orders, accounts opening and receipt of a seal) - 3000 UAH.
2) Registration of the IE (certificate receipt of state registration for the IE and seal receipt if necessary) - 1500 UAH.
3) Receipt of VAT and a single tax for LLC, PE and IE - 1000 UAH.
4) Conducting all possible registration changes for LLC and PE (change of manager - 1500 UAH, change of founders - 1700 UAH, forced withdrawal of the founder - 3000 UAH, change of name - 1000 UAH, change of the authorized capital - 1000 UAH, change of address - 1000 UAH) .
5) Bringing the information of the LLC and the PE into conformity (the change of the SICC according to the new classifier, the confirmation of the information about the company and the inclusion of the company in the National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations) - 1000 UAH.
6) Transfer of LLC, PE and IE from the occupied territories of Donbass and Crimea to the territory of Ukraine - 1500 UAH.
7) Express liquidation (2 days) LLC, PE through the change of founders and directors - 6500 UAH.
8) Liquidation of LLC and PE (full process) - the price is negotiable from 27000 UAH, IE liquidation - 6000 UAH.
9) Obtaining a license (for tourism, for alcoholic sale and tobacco products) - from 6000 UAH.
10) Data entry on beneficiaries (beneficiary owners) - 1000 UAH.
11) Receiving of legal excerpts and extracts - UAH 500 (altogether with state duty).
12) Preparation and analysis of contracts - from 2000 UAH.
13) Termination of the marriage (through the court) - from 7000 UAH.
14) Registration of the inheritance (through the court) -from 8000 UAH.

Контакти:
067-409-31-63
099-369-02-88
ID объявления: 4125bc6a0ba268b5

Меток нет

31 всего просмотров, 1 сегодня

  

Оставить комментарий

Необходимо авторизироваться, чтоб оставить комментарий.

Нужно войти, чтоб просмотреть объявление.